Projekta nosaukums: Jauna tipa bezkontakta elektromagnētiskas vieglo sakausējumu degazācijas sistēmas izstrāde

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/18/A/149

Projekta partneri: Latvijas Universitāte

Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EPM Rīga”

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši (01.06.2019. – 31.05.2022.)

Projekta finansējums: 260 000,00 eiro (ERAF – 57,80%, valsts budžeta finansējums – 34,70%, privātais finansējums 7,50%,). Kopējais projekta finansējums (kopā ar vadošos partneri) 645 180,00 eiro.

Projekta zinātniskais vadītājs: Toms Beinerts, e-pasts:

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts:

Projekta mērķis – izpētīt jaunu elektromagnētisko tehnoloģiju gāzes burbuļu izkliedēšanai šķidrā alumīnijā sakausējumu degazēšanai. Novērtēt degazēšanas tehnoloģijas efektivitāti un veiktspēju alumīnija degazēšanai rūpnieciskā mērogā.

Pēc sacietēšanas alumīnijs var saturēt gāzes ieslēgumus. Degazācija ir tehnoloģiskais starpposms ražošanā, lai aizvadītu ūdeņradi no no metāla. Šajā projektā mēs piedāvājam izstrādāt jaunu tehnoloģiju alumīnija degazēšanai.

Projekta galvenie uzdevumi:

 1. Detalizēti izprast degazācijas procesā nosakošās fizikālās parādības un pierādīt pastāvīgo magnētu sistēmu spēju inducēt nepieciešamās šķidrā metāla plūsmas.
 2. Validēt un attīstīt sākotnējās izpētes rezultātus, lai pārlecinātu industriju par tehnoloģijas spēju darboties.

Uzdevumi nosaka, kādi pētījuma rezultāti jāiegūst:

 1. Rezultātiem jābūt gan eksperimentāli, gan teorētiski apstiprinātiem.
 2. Izpēte jāveic industrijai atbilstošā mērogā (~vismaz 100 litri šķidra metāla mērogā).
 3. Jāgūst apstiprinājums, ka degazācija tik tiešām noris – ūdeņradis tiek izvadīts no šķidrā metāla.
 4. Šķidrajam metālam ir jābūt alumīnijam (vai tā sakausējumam), jo fizikāli ķīmiskā iedarbība citos metālos pie atšķirīgām temperatūrām var būt citāda.

Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, un to īstenos Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LUFI) un SIA EPM Rīga. Sadarbības rezultātā tiks veikts rūpniecisks pētījums, lai izpētītu un eksperimentāli pārbaudītu projektā piedāvāto elektromagnētisko degazatora tehnoloģiju. Kopīgi tiks radīta jauna zinātība.

Projekta galvenie rezultāti sadarbībā ar vadošo partneri:

 1. 7 oriģināli zinātniskie raksti;
 2. 3 Analītiskie/ skaitliskie modeļi
 3. 4 eksperimentālās iekārtas
 4. 1 eksperimentālās iekārta-rūpnieciskā mēroga tehnoloģijas demonstrācijas iekārta
 5. 1 zinātība

Šis projekts veicinās lietišķo metalurģiju un atbilst RIS3 prioritātei viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

 Projekta informācija LU partnera tīmekļa vietnē:

https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-2karta/jauna-tipa-bezkontakta-elektromagnetiskas-vieglo-sakausejumu-degazacijas-sistemas-izstrade/

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

 1. 01.06.2019 - 09.12.2019. Pārskata periodā tika veikta rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne.
  Ietvaros tika apkopota informācija par iespējāmās magnētiskās sistēmas parametriem no LU Fizikas institūta darbiniekiem. Tika uzsākta līdz šim salikto magnētisko sistēmu salikšanas metodiku analīze. Tika uzsākta līdz šim salikto magnētisko sistēmu salikšanas metodiku analīze. Uzsākata izveidojāmās elektrimagnētiskās sistēmas mērogota fizikālā modeļa konstruēšana, magnētiskās sistēmas salikšanas metodes fizikālai modelēšanai.

  Informācija ievietota tīmekļa vietnē: 22.01.2020.

 2. 10.12.2019 - 09.06.2020. Pārskata periodā tika veikta rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne.
  To ietvaros tika projektēti eksperimentālie stendi atsevišķu fizikālo procesu modelēšanai, lai pārbaudītu atsevišķus pieņēmums, kas tiks ņemti vērā industriālā iekārta modelēšanā un testēšanā. Tika turpināts veidot vienai no iespējamās ģeometrijas fizikāli līdzīgs ūdens modelis, kurā tika pētīts gaisa burbuļu kustība centrbēdzes tipa plūsmā. Konkrētajā pārskata periodā turpinājās šī ūdens modeļa eksperimentāla iekārtas projektēšana. Tika uzsāktas arī nepieciešamo komponenšu meklēšana un iegāde, kā arī atsevišķu elementu salikšana. Tika veikti papildus aprēķini centrbēdzes plūsmu ierosinošo mehānisko lāpstiņu formai, meklējot tādu, kas radītu plūsmu, kas vistuvākai kāda sagaidāma industriālā modelī ar alumīniju.

  Informācija ievietota tīmekļa vietnē: 25.06.2020.

Izveidots un notestēts prototips. Noslēgusies projekta īstenošana.

Norisinās prototipa izstrāde.

Norisinās prototipa izstrāde.

Pabeigtas cenu aptaujas procedūras un noslēgti līgumi materiālu un komponenšu piegādei Projekta vajadzībām.