Izveidots un notestēts prototips. Noslēgusies projekta īstenošana.

Norisinās prototipa izstrāde.

Norisinās prototipa izstrāde.

Pabeigtas cenu aptaujas procedūras un noslēgti līgumi materiālu un komponenšu piegādei Projekta vajadzībām.

Pabeigta cenu aptauja mārketinga aktivitāšu īstenošanai Projekta vajadzībām un noslēgti līgumi.